Uusi mobiilisovellus helpottaa ammattikalastajan työtä

Uusi kalastuslaki tuli voimaan vuonna 2016. Sen mukaan saalistietojen ilmoittaminen sisävesiltä on pakollista kaupallisille kalastajille. Xamk on kehittänyt ammattikalastajille mobiilisovelluksen, jolla ilmoittaminen viranomaisille hoituu heti vaikka veneessä.

Tähän saakka saalistietoilmoitus on voitu tehdä paperilomakkeella tai sähköisessä järjestelmässä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa on kehitetty ja pilotoitu mobiilijärjestelmä, jonka avulla kalastaja voi ilmoittaa saalistiedot helposti suoraan viranomaisten tietokantaan puhelimeen ladatulla sovelluksella. Tämä helpottaa huomattavasti saalistietojen lähettämistä sekä lähetettyjen tietojen käsittelyä viranomaispäässä.

Mobiilisovellus on ainoa laatuaan Suomessa eikä maailmaltakaan ole tiedossa vastaavia.

 – Sovellus sujuvoittaa kalastajan työtä, sillä ilmoituksen voi tehdä nyt puhelimella eikä työpäivän päätteeksi tarvitse alkaa tehdä kirjallisia töitä tietokoneella. Saalisilmoituksen voi tehdä heti pyynnin perään, kun saalismäärät ovat tuoreessa muistissa, kertoo TKI-asiantuntija Eetu Karhunen Xamkista.

– Saaliin ilmoittamisen tulee olla kalastajalle helppoa ja sovellus tekee siitä sellaista, sanoo ammattikalastaja Markku Kettunen Rantasalmelta.

Sovellus ja sen ylläpito on siirretty Suomen sisävesiammattikalastajat ry:lle ja sovellus tuli ladattavaksi Google Play-kauppaan 26.5.2020. Xamkille jää oikeus sovelluksen jatkokehitykseen tulevaisuudessa.

Saaliin helppo kirjaaminen mahdollistaa tulevaisuudessa reaaliaikaisemman kalakantojen tilan seurannan. Lisäksi saaliin alkuperä ja jäljitettävyys voidaan tuoda mukaan arvoketjuun, eli kuluttaja voi saada tulevaisuudessa tietoa, mistä ja miten kala on pyydetty ja jopa minkälaisia ympäristövaikutuksia sillä on. Tieto voidaan viedä eteenpäin esimerkiksi QR-koodilla tuotepakkauksessa.

Mobiilisovellus on toteutettu Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä -hankkeessa, joka oli käynnissä 01.01.2017-31.03.2019. Hankkeen päärahoituslähde oli Pohjois-Savon ELY-keskus ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Kuvat: Kalastaja Markku Kettunen pitää tärkeänä saalistietojen vaivatonta ilmoittamista. Kettunen itse kalastaa Saimaan Haukivedellä.