Taimen nähty Mämmenkoskessa! – iso urakka kalatiellä valmistuu

Mämmenkoskella pääsee pian seuraamaan taimenen kulkua kalatiellä. Mämmen kalastuskunnalla on meneillään iso rupeama, kun koskessa ollut pato on purettu ja veden kulkua ohjattu uudelleen täyttämällä vesialuetta maa-aineksella ja erikokoisilla kivillä. Vielä on edessä lisää raivaustyötä sekä puiden istutusta ja muuta maisemointia.

– Idea kalatien kunnostuttamiseen tuli joulukuussa edesmenneeltä Matti Heinoselta, joka asui lapsuutensa myllyllä. Hän muisteli, kuinka silloin kalojen hyppimistä koskessa saattoi rannalla seurata. Ennen padon rakentamista vuonna 1970 kalat pääsivät Kuhnamolta Keiteleelle ja toisin päin. Pian tämä on jälleen mahdollista, iloitsee hoitokunnan puheenjohtaja Hannu Lehmonen. Samalla hän pahoittelee, kun Heinonen ei enää tätä ehtinyt nähdä.

Hankkeessa pidettiin tärkeänä, että kaloille saataisiin jälleen myös useita kutupaikkoja. Niiden lisäksi koskessa pikkukivien suojassa kalanpoikaset ovat turvassa petokaloilta. Kalojen taival kalatiellä alkaa jälleen mahdollistua ja koskessa onkin jo nähty 30 senttimetrin pituinen taimen. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon ELY-keskus, Metsä Board, WWF ja Mämmen kalastuskunta ja se valmistuu kesän aikana. Hankkeen tarkoitus on luonnonkalakannan, ja erityisesti uhanlaisen taimenkannan, elvytys. Rakennuttajana toimii Metsä Board.

Kulttuurihistoriaa ja luonnon rauhaa koskimaisemissa

Mämmenkosken alue on todella kaunis ja tarjoaa aivan lähitulevaisuudessa mahdollisuuden retkeilyyn ja luonnosta nauttimiseen. Kosken seutu on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Paikalla on ollut myllytoimintaan ainakin 160 vuoden ajan. Ensimmäisen myllyn perustamisvuosi ei ole tiedossa, mutta tullimyllyoikeudet saatiin vuonna 1850. Tällöin toiminta laajeni, mutta samalla jouduttiin maksamaan useita tynnyreitä viljaa tullina ja verona keisarille. Tämä vilja vähennettiin myllyllä viljaansa jauhavien talollisten tynnyreistä.

Tällä hetkellä kosken äärellä seisova mennyttä huokuva mylly on rakennettu vuonna 1923. Toiminnassa se oli aina vuoteen 2011, jolloin Metsä Group Oy irtisanoi ikuisen jauhatusoikeuden alueen talollisilta. Myllyn viereisellä sillalla kerrotaan pidetyn tansseja ja muita tapahtumia. Kosken aiemmasta käytöstä muistuttavat myös jäljellä olevat patorakenteet. Idyllinen myllyn alue tuli aikanaan tunnetuksi myös Urho Kekkosen kalastusreissuilta.

Mämmenkosken vesialueet ja -jättömaat ovat kalastuskunnan aluetta. Ympäröivät maa-alueet ovat Metsä Group –yhtiöiden omistuksessa. Kosken alapuoli eli myllyn alue on parhaillaan myynnissä ja sille etsitään rohkeaa ja näkemyksellistä matkailutoimijaa. Kalatie tarjoaa merkittävät puitteet matkailuelinkeinon ja -yrityksen toimintaympäristön luomiseksi. Kalatie-hankkeesta järjestetään esittelytilaisuus elokuussa. Sinne ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet!